AIESEC Košice

organizačná jednotka občianskeho združenia AIESEC Slovensko s vlastnou právnou subjektivitou

Tajovského 13

040 01 Košice

IČO: 31303935

DIČ: 2020998155

Partneri AIESEC Košice

 
Firmy AIESEC Partner Bagetéria
Firmy AIESEC Partner Ekonomická univerzita Košice
Firmy AIESEC Partner Hi-Reklama

Tím AIESEC Košice

Dominika Adamčíková

Prezident

dominika.adamcik@aiesec.sk
+421 907 552 742

Petra Lizáková

Ľudské zdroje

lizakova.petra@aiesec.sk
+421 910 574 271

Boris Kimák

Zahraničné stáže

boris.kimak@aiesec.sk
+421 948 627 007

Jozef Mičuch

Financie

jozef.micuch@aiesec.sk
+421 907 920 827

Martin Vasko

Projekty

martin.vasko@aiesec.sk
+421 908 042 658