Príležitosť môžeš zmeniť na skúsenosť

Členský program AIESEC

Prihlasovanie bolo ukončené. Ďalší nábor nových členov sa uskutoční začiatkom nasledujúceho semestra.