Dni karantény skončili. Konečne máme späť malú časť našej slobody. Opäť môžeme vidieť našich najbližších ľudí. Môžeme začať myslieť ďalej dopredu ako len zajtra.
Konečne si môžeš naplánovať svoje ďalšie skúsenosti v zahraničí!
Dosť ambiciózni na to, aby si dokázal, že môžeš mať pozitívny vplyv na náš svet? Veríme, že môžeš a to prostredníctvom dobrovoľníckej práce pri dosahovaní globálnych cieľov OSN!
TRVANIE
6-12 týždňov
ORGANIZÁCIA
Mimovládne organizácie
KOMPENZÁCIA
Nie
Hľadáš ďalšiu príležitosť, aby si sa dostal na vyššiu úroveň a získal profesionálne skúsenosti? Odlíš sa prostredníctvom medzinárodnej stáže.
TRVANIE
6-8 týždňov (krátkodobo) | 3-6 mesiacov (dlhodobo)
ORGANIZÁCIA
StartUp | Spoločnosť
KOMPENZÁCIA
Nie (krátkodobo) | Áno (dlhodobo)

Skutočne veríme v aktivizáciu vodcovstva mládeže učením sa z praktických skúseností v náročných prostrediach.

Zaisťujeme, aby boli k dispozícii praktické skúsenosti v náročných prostrediach, a to uľahčovaním medzikultúrnych výmen a vytváraním týchto príležitostí v členských rolách.