Global Volunteer dobrovoľnícke stáže

Dobrovoľníctvo v zahraničí je jedinečnou možnosťou opustiť svoju komfortnú zónu a zažiť nové výzvy. Zapoj sa do nezabudnuteľnej cesty sebapoznania a príležitosti priamo ovplyvniť komunity ľudí v inej krajine.

Global Talent odborné stáže

Profesionálne stáže umožňujú mladým ľuďom získať relevantné skúsenosti pre ich budúcu kariéru prácou v medzinárodnom prostredí plnom výziev a príležitostí v menších podnikoch, či nadnárodných korporáciách.

Global Entrepreneur stáže v start-upoch

Vyhovuje ti dynamické a vzrušujúce pracovné prostredie? Začni svoju podnikateľskú dráhu prácou v malej rastúcej firme v zahraničí a naber zručnosti a rozhľad potrebné pre tvoj ďalší profesionálny rast.

AIESEC na Slovensku

AIESEC rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov.

S AIESEC máš na viac! Staň sa naším členom.

Partneri