AIESEC Košice

organizačná jednotka občianskeho združenia AIESEC Slovensko s vlastnou právnou subjektivitou

Tajovského 13

040 01 Košice

IČO: 31303935

DIČ: 2020998155

Partneri AIESEC Košice

 
Firmy AIESEC Partner Bagetéria
Firmy AIESEC Partner Ekonomická univerzita Košice
Firmy AIESEC Partner Hi-Reklama
Firmy AIESEC Partner Sedem
Firmy AIESEC Partner U-Shin

Tím AIESEC Košice

Róbert Oravský

Prezident

robert.oravsky@aiesec.sk
+421 902 681 961

Slavomíra Ficeriová

Stáže pre organizácie

slavka.ficeriova@aiesec.sk
+421 904 219 827

Antonia Prokopová

Stáže pre študentov

antonia.prokopova@aiesec.net
+421 902 536 355

Dominika Adamčíková

Stáže pre firmy

dominika.adamcikova@aiesec.sk
+421 907 552 742

Tatiana Galdunová

Marketing

tatiana.galdunova@aiesec.sk
+421 907 479 617

Andrea Sotáková

Ľudské zdroje

andrea.sotakova@aiesec.sk
+421 917 796 413