Rozširujeme obzory
už od roku 1948

Organizácia AIESEC bola založená po Druhej svetovej vojne, v období veľkej potreby ochrany mieru a väčšieho kultúrneho porozumenia.