AIESEC Local Branches in Slovakia

 
The AIESEC branches in Trnava, Žilina, Poprad, Prešov and Košice no longer operate.
The market from those branches is moved to other branches. You can see the split at the bottom of the page.

AIESEC in Banská  Bystrica

Univerzita Mateja Bela

Akadémia Umení v Banskej Bystrici

Technická Univerzita vo Zvolene

Katolícka Univerzita v Ružomberku 

AIESEC in Bratislava

Ekonomická Univerzita

Vysoká škola Múzických Umení

STU FEI

Materiálovotechnologická Fakulta  (Trnava)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava) 

Žilinská Univerzita

Všetky univerzity z Košíc

AIESEC in Comenius Uni

STU

Univerzita Komenského

Vysoká Škola Výtvarných Umení

Trnavská Univerzita

AIESEC in Nitra

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita

Univerzita Konštantína Filozofa

Stredoeurópska Vysoká Škola v Skalici

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Všetky univerzity z Prešova