AIESEC Bratislava

Kontakt

Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava

 

IČO: 31744435

DIČ: 2021514374

       Na ktorých vysokých školách pôsobíme:

          Ekonomická Univerzita

          Vysoká škola Múzických Umení

          STU FEI

          Materiálovotechnologická Fakulta  (Trnava)

          Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava) 

          Žilinská Univerzita

          Všetky univerzity z Košíc

 

 

SIMONA MÜLLEROVÁ

Manažér Pobočky

E-mail: [email protected]

Telefónne číslo:

+421 949 802 550

SEBASTIAN JAKABČIN

Riaditeľ Financií

E-mail: [email protected]

ESTHER VAVROVÁ

Riaditeľ Ľudských Zdrojov

E-mail:

[email protected]

 

TOMÁŠ KRASOŇ

Riaditeľ Marketingu

E-mail:

[email protected]

 

SIMONA JANČEKOVÁ

Riaditeľ pre Činnosť

E-mail:

[email protected]