AIESEC Banská Bystrica

Údaje pobočky

organizačná jednotka občianskeho združenia AIESEC Slovensko s vlastnou právnou subjektivitou

Tajovského 10

975 90 Banská Bystrica

IČO: 35981750

DIČ: 2021413867

Mapa

Na ktorých vysokých školách pôsobíme:

  • Univerzita Mateja Bela
  • Akadémia Umení v Banskej Bystrici
  • Technická Univerzita vo Zvolene

Kontakty

Jana Alexandra Barényiová

Prezidentka

[email protected]

+421 917 514 948