AIESEC Banská Bystrica

Kontakt

Tajovského 413/10, 975 90 Banská Bystrica

 

IČO: 35981750

DIČ: 2021413867

          Na ktorých vysokých školách pôsobíme:

              Univerzita Mateja Bela

              Akadémia Umení v Banskej Bystrici

              Technická Univerzita vo Zvolene

              Katolícka Univerzita v Ružomberku

JANA ALEXANDRA BARÉNYIOVÁ

Manažér Pobočky

E-mailová adresa: [email protected]

Telefónne číslo: +421 917 514 948 

ŠIMON HERC

Riaditeľ Financií

E-mailová adresa: [email protected]

ANNAMÁRIA HUTTOVÁ

Riaditeľ pre Činnosť

E-mailová adresa: [email protected]