Contact

Tajovského 413/10, 975 90 Banská Bystrica

 

IČO: 35981750

DIČ: 2021413867

         The universities we operate in:

              Univerzita Mateja Bela

              Akadémia Umení v Banskej Bystrici

              Technická Univerzita vo Zvolene

              Katolícka Univerzita v Ružomberku

Branch Managers

Adam Sobek

Adam Sobek

Local Branch Manager

E-mail: [email protected]

Phone: +421 902 900 806